Afbeelding
Foto: Nathalie Joan Tekst: Ali Groebe en Jaap Pilon

Glans aan de Grift deel 7: Jong geleerd, oud gedaan

Kunst en cultuur

VEENENDAAL – De gemeente Veenendaal vindt het van het grootste belang dat alle inwoners, jong en oud, kunst en cultuur kunnen beleven.In de Cultuurvisie 2022-2030 die de gemeenteraad van Veenendaal nog niet zo lang geleden onder de titel “Glans aan de Grift” heeft vastgesteld, wordt uitgelegd welk beleid er de komende jaren zal worden ontwikkeld om dat doel te bereiken.

In de verhaallijn “Jong geleerd, oud gedaan”, legt de gemeente uit dat er nadrukkelijk gezocht zal worden naar samenwerking tussen culturele organisaties, scholen en welzijnsorganisaties. Ook wil de gemeente ervoor zorgdragen dat er een doorlopende ontwikkellijn voor alle bevolkingsgroepen komt. Aan de slag gaan met cultuur, zowel actief als receptief, draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en verbreedt het blikveld van de inwoners van Veenendaal. 

Om de Veenendalers al vanaf jonge leeftijd met kunst en cultuur in aanraking te laten komen, moet er cultuureducatie worden aangeboden. Dat is cruciaal. Cultuureducatie stimuleert immers de kennis over en vaardigheden in allerlei cultuurvormen. In Veenendaal wil de gemeente cultureel talent niet laten lopen, maar koesteren. Daarom is het belangrijk dat cultuur een plek krijgt zowel binnen als buiten schooltijd. Hiermee zorgt de gemeente ervoor dat alle kinderen en jongeren de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen en van cultuur te genieten, ook diegenen die weinig of geen toegang hebben tot cultuur. 

De kinderen die vandaag aan de slag gaan met cultuur zijn niet alleen de bezoekers, maar ook de potentiële makers van de toekomst. Daarom wil de gemeente werk maken van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren. Door het begeleiden van jonge talenten tot aankomende professionals wordt een binding gecreëerd tussen jonge, creatieve makers en de stad.

Meest gelezen