Afbeelding
Foto: Arjenne Niessink Tekst: Ali Groebe en Jaap Pilon

Glans aan de Grift deel 6: Iedereen doet mee

Kunst en cultuur

VEENENDAAL – Er zijn mensen in Veenendaal die drempels ervaren. Dat geeft hen het idee dat zij niet mee kunnen doen in de samenleving.

Die drempels kunnen er zijn door kwetsbaarheid, door te weinig kennis of ervaring over het aanbod, door fysieke beperkingen of door leeftijd. Noem maar op. In de Cultuurvisie 2022-2030 van de gemeente Veenendaal staan allerlei plannen om iets aan die drempels te doen. Het uiteindelijke doel van het gemeentebestuur is dat iedereen meedoet, want meedoen aan cultuur werkt preventief, vergroot de veerkracht van de inwoners en geeft het leven zin. Daarom is er in Veenendaal aandacht binnen het Cultuurbeleid voor specifieke doelgroepen. Voor kinderen, jeugd en jongeren, vanuit de gedachte dat cultuur bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. 

De kinderen en jongeren tot 24 jaar vormen 31,5% van de bevolking van Veenendaal. Op hen toegesneden culturele activiteiten versterken hun band met de Veense samenleving. Maar ook voor groepen inwoners die kwetsbaar zijn of gezondheidsklachten hebben, zijn kunst en cultuur laagdrempelige instrumenten om hen bij de samenleving te betrekken. Tot slot zijn kunst en cultuur een prachtig middel om inwoners met een niet-westerse achtergrond, die moeizaam aansluiting vinden bij de westerse cultuur, een handje te helpen. De gemeente streeft er dan ook naar om vrij toegankelijke culturele evenementen in de binnenstad te organiseren om mensen te verrassen en hen zo kennis te laten maken met kunst en cultuur. Deze activiteiten zullen de brede culturele beleving in de diverse samenleving reflecteren.

Meest gelezen