Ontmoetingshuis Veenendaal-Oost.
Ontmoetingshuis Veenendaal-Oost. Door Ali Groebe en Jaap Pilon

Glans aan de Grift deel 5: Cultuur in de Wijken

Kunst en cultuur

VEENENDAAL – De Cultuurnota 2022-2025 die onlangs door de gemeenteraad van Veenendaal is vastgesteld, bevat verschillende verhaallijnen. Eén van die verhaallijnen gaat over Cultuur in de wijken.

Het gemeentebestuur wil de komende jaren door middel van cultuur de mensen in de wijken activeren, bij elkaar brengen en bruggen slaan tussen groepen inwoners die vaak langs elkaar heen leven. De gemeente is ervan overtuigd dat laagdrempelige culturele activiteiten in de wijk de sociale cohesie zullen bevorderen. Daarnaast wil de gemeente bewonersinitiatieven bevorderen en een regierol toedichten aan wijkteams op het gebied van burgerparticipatie, communicatie naar inwoners, leefbaarheid en veiligheid. Voorwaarde is wel dat de samenwerking tussen de accommodaties in de wijken, zoals buurthuizen en scholen enerzijds en de culturele sector (zoals theater, bibliotheek en muziekschool) anderzijds ontwikkeld moet worden. De samenwerking tussen het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost en muziekschool De Muzen, waarbij De Muzen een kennismakingsaanbod beschikbaar stelt aan het Ontmoetingshuis, is een mooi voorbeeld. 

De gemeente hoopt dat met het toekomstig beleid door de nieuwe samenwerkingsverbanden de wijken aangesloten worden op de cultuur in het centrum, waardoor de culturele organisaties in dat centrum hun drempel voor de inwoners van de wijken kunnen verlagen. De Cultuurvisie 2022-2030 geeft aan dat in 2030 iedere wijk in Veenendaal culturele activiteiten moet aanbieden. Dit aanbod moet laagdrempelig zijn en gaat uit van de vraag, de kennis, de behoeften en de voorkeuren van de inwoners van de wijken.

Meest gelezen