Afbeelding
Al op de basisschool kennis maken met Theater Lampegiet

Glans aan de Grift deel 4: Cultuureducatie in Veenendaal

Kunst en cultuur

VEENENDAAL – Enkele weken geleden besprak de gemeenteraad van Veenendaal de Cultuurvisie (voor de jaren 2022-2030) en de Cultuurnota (2022-2025). Onder de naam “Glans aan de Grift” werden visie en nota unaniem door de raad vastgesteld. In de beide documenten staan heel veel plannen op cultureel gebied beschreven die de gemeente graag wil uitvoeren.

Eén van de onderwerpen die de komende jaren de aandacht krijgt, is de cultuureducatie. De gemeenteraad vindt het van belang dat kinderen vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met allerlei uitingen van kunst en cultuur. Daarvoor zijn doorlopende leerlijnen van het grootste belang. De scholen, dus ook in Veenendaal, spelen bij de cultuureducatie een grote rol. Deze cultuureducatie is in het primair onderwijs in Veenendaal goed ontwikkeld. 

Ook in het voortgezet onderwijs gaat het goed, maar toch wordt het vak (Culturele en Kunstzinnige Vorming), al is het een verplicht examenvak in de bovenbouw van vmbo, havo en vwo, nog niet op alle scholen uitgebreid aangeboden. De gemeenteraad van Veenendaal vindt dat scholen, om de cultuureducatie op hun school uit te kunnen breiden, financieel een handje geholpen moeten worden om aan de cultuureducatieprogramma’s deel te nemen. 

De gemeenteraad constateert daarnaast dat het voortgezet onderwijs op dit moment slechts een beperkte connectie met het culturele veld heeft. Dat kan en moet beter, vindt zij.

Meest gelezen