Deel uit veldnamenkaart Collectie HVOV werkgroep veldnamen
Deel uit veldnamenkaart Collectie HVOV werkgroep veldnamen Foto: Collectie HVOV Tekst: Ineke van Schuppen namens de Historische Vereniging Oud Veenendaal

Een kijkje in het verleden: De oorsprong van Veldnamen

Geschiedenis

VEENENDAAL – Veldnamen herbergen een schat aan informatie. Ze vertellen de historie van een landschap, de ontginning of de bewoning. Namen werden niet zomaar aan een stuk grond gegeven. Ze gaven informatie over de bodemgesteldheid, het bodemgebruik of over de vorm. Maar ook over de eigenaar konden ze iets vertellen.

In De Grote Pekken betekent “peke” moeras en in de Blauwe Hel is hel de benaming voor laag liggend land of moerasgebied. Daarentegen is een melm juist een droog perceel. De benaming Groene Velden komt niet van groene weilanden, maar van de oorspronkelijke eigenaar van het perceel, de familie Groeneveld. De Slaperdijk ligt niet bij water; de dijk ontleent zijn naam aan het feit dat hij alleen dienst hoefde te doen als de Grebbedijk bij Wageningen zou doorbreken en de Gelderse Vallei overstroomd zou worden. Dus: de dijk slaapt, tot hij in geval van nood gewekt wordt. 

In de loop van de jaren zijn ook onjuiste verklaringen gegeven. Het Petenbosch was niet oorspronkelijk Peet z’n Bos, maar (Cornelis) de Beet z’n Bos. De Beet was in 1690 de eigenaar van een perceel bosland van 11 morgen (een ‘morgen’ is iets minder dan een hectare. red.). Het gebied rondom de Dijkstraat heet van oudsher Hondzenelleboog. Een hond is 100 roeden oftewel 1/7 hectare; een elleboog betekent een geknikt stuk land. In de volksmond werd de naam verbasterd tot Hondskont. Toen men de huidige Eekwal de naam Hondzenelleboog wilde geven, maakte de gemeente daar bezwaar tegen, omdat men bang was dat de bewoners Hondskonters genoemd zouden worden. 

Het Ruisseveen dankt zijn naam aan de familie Ruysch, die er in 1572 een perceel veengrond bezat. De naam werd ook wel verbasterd tot Russeveen, een in klank verwant woord dat een soort riet aanduidt. Er is echter nooit één Rus gesignaleerd.

Meest gelezen